Christensen - YOUR ACCESS TO QUALITY

Utrzymując najnowsze trendy w urządzaniu pomieszczeń oferuje nowoczesne kolekcje tekstyliów, lamp oraz artykułów dekoracyjnych do wnętrz, najlepszym sklepom w Polsce.
Keeping the latest trends in furnishing the spaces offers modern collections of textiles, lamps and decorative articles for the interiors, to the best shops in Poland.

Tekstylia i produkty tej marki cechuje design’ i jakość. Mette Ditmer sprzedaje i projektuje akcesoria do domu pod własną marką od 1995 roku. Zainteresowanie projektowaniem, kształtami i kolorami przejawiała od dzieciństwa – jej talent przez lata został wzmocniony i doskonalony. Od pierwszej kreski na papierze, do momentu powstania gotowego produktu, spędza wiele godzin na zaprojektowaniu wszystkich szczegółów - co oznacza, konsekwencję w wyrazie i formie. Wszystkie akcesoria Mette Ditmer są częściowo ręcznie wykonane a produkty tej marki przechodzą przez wiele troskliwych rąk w procesie produkcji - od pierwszej formy do ostatecznego wykończenia.
Textiles and products of this brand presents design and quality. Mette Ditmer has designed and sold home accessories under own name since 1995. The design craft is self-taught. The interest in design, shapes and colours she has had since childhood – and it has only been reinforced and further advanced over the years. From the first line on the paper to the finished product, many hours are spent on the details – which means that every concept is consistent in its expression and form. All Mette Ditmer accessories are partly handmade: all the glass lines are hand painted, articles have been through many caring hands in the manufacturing process – from first mould to final finish.
Marka datująca początki swego powstania na 1968 rok w Braedstrup w Danii. Początkowo rodzinna firma, szybko stała się światowym producentem i dystrybutorem lamp, i oświetlenia. Dzięki wysokiej jakości i szerokiemu wachlarzowi produktów, wspaniale reprezentuje duńskie tradycje wnętrzarskiego design’u i oświetlenia na całym świecie od Nowego Yorku, przez Wielką Brytanię, Szwajcarię, Włochy, Rosję, Grecję, Tadżykistan, Katar aż do Japonii.
Brand dating back to the beginning of its establishment in the year 1968 Braedstrup in Denmark. Originally a family business quickly became a global manufacturer and distributor of lamps and lighting. With the high quality and wide range of products, perfectly represents the Danish tradition of Design interior design and lighting around the world from New York, the UK, Switzerland, Italy, Russia, Greece, Tajikistan, Qatar to Japan.
To nowoczesna marka z Danii. Oferuje dywany i bieżniki, łączy w sobie skandynawski styl i stare, dobre rzemiosło. Założona w 2004 roku przez Rikke Landberg Schrøder i Jens Landberg Schröder. Założyciele marki doskonale wiedzą, iż moc tkwi w szczegółach pięknego stylu, wysokiej jakości stosowanych materiałów takich jak: wełna, len, bawełna i innych surowców oraz ich wspaniałym rzemiośle. Wszystkie dywany i bieżniki marki Fabula Living są projektowane z niezwykłą starannością, ręcznie tkane, w wyjątkowych kolorach, co stanowi o ich unikatowym charakterze. Większość projektów dywanów wykonał Jens Landberg Schröder, marka współpracuje również ze znaną projektantką Lisbet Friis. Design i pasja są wyraźnie widoczne w pięknych produktach tej skandynawskiej marki, niezwykle cenionej w całej Europie.
Modern brand from Denmark. It offers carpets and runners, combines Scandinavian style and good old crafts. Founded in 2004 by Rikke Schrøder Landberg and Jens Schröder. The founders of the brand perfectly know that the power is in the details beautiful style, high quality of used materials such as wool, linen, cotton and other raw materials and their wonderful craft. All Fabula Living carpets and runners are designed with great care, hand-woven in unique colours, which makes them a unique character. Most of the projects carpets made Landberg Jens Schröder, the brand also works with well-known designer Lisbet Friis. Design and passion are clearly seen in the beautiful products of this Scandinavian brand, highly valued in Europe.
To belgijska marka. Założyciele firmy to Ruth Walleyn i Hendrik Jacobs. W ofercie Happy Lights można dostrzec odzwierciedlenie pasji jej założycieli do wnętrz, życia w zgodzie z aktualnymi trendami i otaczającą nas przyrodą. Oferuje ona kolekcje ręcznie wykonanych girland świetlnych, które składają się z 20 lub 35 bawełnianych kulek z przewodem elektrycznymi i żarówkami. Paleta 55 kolorów kulek powoduje duży zakres możliwości kolorystycznych girland, które powstają szczególnie na bazie inspiracji zaczerpniętych z dalekich podróży właścicieli tej marki. Nieodparty, magiczny nastrój jaki tworzą produkty Happy Lights, jest miarą jej sukcesu.
Belgian brand. The company's founders Ruth Walley & Hendrik Jacobs. In the offer of Happy Lights can be seen reflected the passion of its founders to design, living in harmony with the current trends and the nature around us. It offers collections of hand-made decorative chains, which consist of 20 or 35 cotton balls with wire and electric light bulbs. Palette of 55 colours of balls causes a large range of possibilities of colour garlands, which are formed especially on the basis of inspiration drawn from a long journeys of the brand owners. Irresistible, magical atmosphere that is created products Happy Lights, is a measure of its success.
Duńska marka, która oferuje specjalnie wyselekcjonowane i zaprojektowane produkty opracowane w zgodzie z duchem czasu. JUST by Rikki Tikki jest dla tych, którzy chcą przede wszystkim ładne elementy dekoracyjne, utrzymujące prostotę i elegancję. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich produktów z kolekcji jest styl i nowoczesność, dlatego nieustannie dodawane są nowe modne wzory.
Brand collection which offers specifically chosen design items developed in tune with the spirit of time. JUST by Rikki Tikki is for those, who want especially nice design items holding both edge and elegance. Common for all the products in the collections is style and trend and therefore we continuously add new trendy designs to our growing collection. 

Skontaktuj się z nami

CONTACT WITH US

Christensen Sp. z o.o.
ul. Świebodzińska 76
60-162 Poznań

Tel. +48 61 66 27 553
biuro[at]christensen.pl

KRS 157059 Sąd Rejestrowy w Poznaniu
NIP 778-14-07-414
Regon 634472917

Imię i nazwisko / Name

Adres email / E-mail

Treść wiadomości / Message